เครื่องกรองอากาศ ที่จะมาช่วยลดปัญหาภาวะ PM2.5

ปัจจุบันในประเทศไทยในเวลานี้กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นควันเป็นจำนวนมาก เกิดจากการที่ประเทศไทยในปัจจุบันนั้นได้มีการพัฒนาในเรื่องของงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอยู่เป็นอย่างมากทำให้จำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของการก่อสร้างสถานที่ หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ถนน หนทางที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการใช้ชีวิตภายในประเทศไทยได้ง่ายขึ้น แต่จากการทีมีการพัฒนาและการก่อสร้างกันเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้ เกิดสภาวะที่เป็นมลพิษทางอากาศ นอกจากเรื่องของการก่อสร้างที่ทำให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษทางอากาศอย่าง PM2.5 แล้ว

การใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปของทุกคนภายในประเทศไทยเองก็เป็นตัวก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเช่นกัน อย่างการขับรถเดินทางสัญจรทั่วไปภายในกรุงเทพมหานครที่มีเรื่องของการใช้รถกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการใช้รถยนต์ขับเองก็มีระบบการทำงานที่จะกลั่นน้ำมันภายในเครื่องเพื่อที่จะทำให้รถยนต์ได้มีการทำงานและขับเคลื่อนออกไปได้ และจากการกลั่นกรองนั้นเองก็จะขับควันที่เกิดจากการกลั่นน้ำมันภายในตัวเครื่องให้ออกมาสู่ภายนอก หรือการเผาไร่ นา เพื่อเตรียมตัวทำเกษตรกรรมชุดใหม่ ที่จำเป็นต้องเผาหญ้าหรือพืชตัวเก่าออกไปก่อนทำให้เกิดควันขึ้นมาลอยขึ้นไปคละคลุ้งภายในอากาศทำให้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษทางอากาศขึ้นมา

จึงได้มีการคิดค้นและวิธีการที่จะมาช่วยในเรื่องลดปัญหาฝุ่นควันที่มีขนาด 2.5 มิลลิเมตร หรือ PM2.5 ให้น้อยลงโดยในจังหวัดขอนแก่นที่ประสบปัญหาเรื่องของฝุ่นควันเป็นจำนวนมากเช่นกัน ก็ได้มีการคิดค้นเครื่องกรองอากาศ ที่จะมาช่วยในเรื่องของการกรองอากาศที่เป็นพิษจากฝุ่นควันให้น้อยลงไป จากการคิดค้น เครื่องกรองอากาศ ตัวนี้ได้มีการนำมาทดลองติดตั้งภายในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น และเริ่มทดสอบ เปิดเครื่องกรองอากาศที่จะมาช่วยในเรื่องของการกรองอากาศที่เป็นมลพิษจากฝุ่นควันที่มีอยู่มากให้น้อยลงไป จากการทดลองใช้เครื่องกรองอากาศที่ได้ทำการคิดค้นขึ้นมา ได้แสดงผลในทางที่ดีทำให้ เป็นแนวคิดที่จะนำมาเสนอให้ใช้กันภายในประเทศ เพราะเครื่องกรองอากาศนี้ก็มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ราคาโดยประมาณ 100,000 บาท พร้อมยังมีการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มาเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเป็นพลังงานไฟฟ้า ลดปัญหาเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าที่กำลังเป็นปัญหาไปอีกหนึ่งเรื่องไปได้ ทำให้เครื่องกรองอากาศที่ได้มีการคิดค้นขึ้นมานี้ เป็นอุปกรณ์ที่จะมาช่วยลดปัญฝุ่นควัน PM2.5 ที่กำลังประสบปัญหาเป็นอย่างมากได้ง่ายยิ่งขึ้น และปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมทั้งหมดที่ได้มีการนำไปติดตั้งใช้งาน

ปัญหาเรื่องของฝุ่นควัน PM2.5 เองนั้นก็สามารถแก้ปัญหาได้เบื้องต้นโดยวิธีการลดการเผาหรือขับรถยนต์ให้น้อยลงไป หรือหาสิ่งป้องกันอย่างหน้ากากอนามัยที่จะมาช่วยในเรื่องของการกรองอากาศที่ได้สูดเข้าไปนั้นให้มีฝุ่นที่น้อยลง