เครื่องกรองอากาศ ที่จะมาช่วยลดปัญหาภาวะ PM2.5

เครื่องกรองอากาศ

ปัจจุบันในประเทศไทยในเวลานี้กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นควันเป็นจำนวนมาก เกิดจากการที่ประเทศไทยในปัจจุบันนั้นได้มีการพัฒนาในเรื่องของงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอยู่เป็นอย่างมากทำให้จำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของการก่อสร้างสถานที่ หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ถนน หนทางที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการใช้ชีวิตภายในประเทศไทยได้ง่ายขึ้น แต่จากการทีมีการพัฒนาและการก่อสร้างกันเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้ เกิดสภาวะที่เป็นมลพิษทางอากาศ นอกจากเรื่องของการก่อสร้างที่ทำให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษทางอากาศอย่าง PM2.5 แล้ว

การใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปของทุกคนภายในประเทศไทยเองก็เป็นตัวก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเช่นกัน อย่างการขับรถเดินทางสัญจรทั่วไปภายในกรุงเทพมหานครที่มีเรื่องของการใช้รถกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการใช้รถยนต์ขับเองก็มีระบบการทำงานที่จะกลั่นน้ำมันภายในเครื่องเพื่อที่จะทำให้รถยนต์ได้มีการทำงานและขับเคลื่อนออกไปได้ และจากการกลั่นกรองนั้นเองก็จะขับควันที่เกิดจากการกลั่นน้ำมันภายในตัวเครื่องให้ออกมาสู่ภายนอก หรือการเผาไร่ นา เพื่อเตรียมตัวทำเกษตรกรรมชุดใหม่ ที่จำเป็นต้องเผาหญ้าหรือพืชตัวเก่าออกไปก่อนทำให้เกิดควันขึ้นมาลอยขึ้นไปคละคลุ้งภายในอากาศทำให้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษทางอากาศขึ้นมา

จึงได้มีการคิดค้นและวิธีการที่จะมาช่วยในเรื่องลดปัญหาฝุ่นควันที่มีขนาด 2.5 มิลลิเมตร หรือ PM2.5 ให้น้อยลงโดยในจังหวัดขอนแก่นที่ประสบปัญหาเรื่องของฝุ่นควันเป็นจำนวนมากเช่นกัน ก็ได้มีการคิดค้นเครื่องกรองอากาศ ที่จะมาช่วยในเรื่องของการกรองอากาศที่เป็นพิษจากฝุ่นควันให้น้อยลงไป จากการคิดค้น เครื่องกรองอากาศ ตัวนี้ได้มีการนำมาทดลองติดตั้งภายในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น และเริ่มทดสอบ เปิดเครื่องกรองอากาศที่จะมาช่วยในเรื่องของการกรองอากาศที่เป็นมลพิษจากฝุ่นควันที่มีอยู่มากให้น้อยลงไป จากการทดลองใช้เครื่องกรองอากาศที่ได้ทำการคิดค้นขึ้นมา ได้แสดงผลในทางที่ดีทำให้ เป็นแนวคิดที่จะนำมาเสนอให้ใช้กันภายในประเทศ เพราะเครื่องกรองอากาศนี้ก็มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ราคาโดยประมาณ 100,000 บาท พร้อมยังมีการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มาเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเป็นพลังงานไฟฟ้า ลดปัญหาเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าที่กำลังเป็นปัญหาไปอีกหนึ่งเรื่องไปได้ ทำให้เครื่องกรองอากาศที่ได้มีการคิดค้นขึ้นมานี้ เป็นอุปกรณ์ที่จะมาช่วยลดปัญฝุ่นควัน PM2.5 ที่กำลังประสบปัญหาเป็นอย่างมากได้ง่ายยิ่งขึ้น และปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมทั้งหมดที่ได้มีการนำไปติดตั้งใช้งาน

ปัญหาเรื่องของฝุ่นควัน PM2.5 เองนั้นก็สามารถแก้ปัญหาได้เบื้องต้นโดยวิธีการลดการเผาหรือขับรถยนต์ให้น้อยลงไป หรือหาสิ่งป้องกันอย่างหน้ากากอนามัยที่จะมาช่วยในเรื่องของการกรองอากาศที่ได้สูดเข้าไปนั้นให้มีฝุ่นที่น้อยลง

ขับรถยนต์อย่างไรให้ปลอดภัย ไร้กังวลตลอดเส้นทางการเดินทาง

ขับรถยนต์

ปัจจุบันประชากรในประเทศไทยได้มีการใช้ยานพาหนะกันเกือบทุกคนไม่ว่าจะมาจากการมีรถส่วนตัวที่เอาไว้ใช้ในชีวิต หรือการใช้บริการรถโดยสารที่มีการให้บริการอยู่ทั่วไป ซึ่งการใช้รถยนต์จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีหรือใช้ในทุกครอบครัว ดังนั้นการขับรถยนต์เองจำเป็นที่จะต้องมีความชำนาญในการขับเพราะการขับรถยนต์แล้วประสบอุบัติเหตุขึ้นมา จะทำให้เกิดความสูญเสียกันทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายผู้ขับหรือผู้ที่ถูกชน

การขับรถยนต์ หรือยานพาหนะ ชนิดอื่น เองนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีความชำนาญในเรื่องของการขับรถยนต์ให้ปลอดภัย เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการใช้ยานพาหนะกันเป็นจำนวนมากซึ่งมาจากการที่ต้องมีรถยนต์หรือยานพาหนะในการดำรงชีวิตและการที่จะทราบได้อย่างไรว่าการขับขี่ของผู้ขับรถยนต์หรือยานพาหนะชนิดต่าง ๆ นั้นจะเป็นผู้ชำนาญในเรื่องนี้ ก็จำเป็นที่จะมีการสอบในเรื่องของการทำใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะแต่ละชนิด เมื่อมีใบอนุญาตขับขี่แล้วจะสามารถนำไปยืนยันในเรื่องของการทำงาน ช่วยเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุและต้องมีการใช้ค่าสินไหมเพื่อทำการรักษา และในกรณีที่โดนตำรวจจับก็สามารถใช้ใบขับขี่ในการยืนยันเรื่องการใช้ยานพาหนะได้ โดยที่ไม่ต้องเสียค่าเทียบปรับใด

การขับรถยนต์ให้ปลอดภัยนั้นมีด้วยกัน วิธี ดังนี้

  1. การตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ก่อนที่จะทำการเดินทาง

ในการเช็คสภาพรถยนต์ก่อนที่จะทำการเดินทางนั้นจำเป็นที่จะต้องทำเพราะว่าการเดินทางในแต่ละครั้งอาจมีเส้นทางที่ไกลและยาวนาน อาจเจออุปสรรคในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นถนน หรือสภาพอากาศ การเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางก็จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

  1. เช็คสภาพร่างกายและความพร้อมของผู้ขับขี่

การเดินทางจำเป็นที่ต้องมีการเช็คสภาพร่างกายก่อนออกเดินทางเพราะการเดินทางนั้นอาจจะใช้เวลาที่นาน จึงจำเป็นที่จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอ

  1. การมีใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะพกติดตัวเอาไว้

การพกใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะเป็นสิ่งจำเป็นอีกหนึ่งสิ่งเพราะหากเกิดอุบัติเหตุหรือการเดินทางมีการประสบปัญหาที่ทำให้ถึงแก่ชีวิต ก็เป็นสิ่งที่ไว้ยืนยันตนว่าเป็นผู้ที่สามารถขับขี่ยานพาหนะชนิดนี้ได้

การขับรถยนต์หรือยานพาหนะชนิดอื่นเองนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีความชำนาญในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะและการเดินทางบนถนนนั้นมีผู้คนใช้ร่วมกันอยู่ จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรอบคอบในเรื่องของการขับขี่ให้ปลอดภัย เพื่อที่จะได้ไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้สูญเสียกันทั้งหมด ดังนั้นต้องคำนึงถึงการใช้กฎจราจรหรือการเทคนิคการขับรถยนต์ให้ปลอดภัยเป็นอันดับแรก